Frakt

Vi använder oss av Postnord vid leveranser inom Sverige. Du har då dina beställda varor inom 1-3 dagar i normalfallet.  Inom EU använder vi oss i huvudsak av DHL och dina beställda varor levereras då inom 3-6 dagar. Lokala avvikelser kan förekomma.

Reklamation  

Du har rätt att reklamera en vara eller produkt som är skadad eller ej uppfyller dina krav inom 30 dagar från den dag du mottog varan/produkten.

Ångerrätt

Du har även rätt att senast 14 dagar efter mottagandet av våra varor ångra ditt köp enligt distansavtalslagen.

Byte

Vi byter endast ut varor om de är defekta eller skadade. Om du behöver byta den mot samma vara, skicka oss ett e-postmeddelande på info@bestpepper.se och skicka din vara (endast om vi begär det) till:

Delights By Alex AB, Huljen 224, 864 96 STÖDE, SVERIGE org.nr.559319-9697.

För att vara berättigad till retur måste din vara vara oanvänd och i samma skick som du fick den. Den ska också vara i originalförpackningen.

Kontakta oss först

Innan du vidtar någon åtgärd önskar vi att ni kontaktar oss på mail info@bestpepper.se eller telefon +46703341037 så att vi gemensamt kan hitta den bästa lösningen för att du ska bli nöjd. Ange namn och ordernummer.

Reklamation & Retur

För att returnera din produkt bör du posta produkten till Delights By Alex AB, Huljen 224, 864 96 STÖDE, SVERIGE

org.nr.559319-9697.

. Du kommer att stå för dina egna fraktkostnader för att returnera din vara. Fraktkostnader återbetalas ej. Om du får en återbetalning kommer kostnaden för returfrakten att dras av från din återbetalning.

Beroende på var du bor kan tiden det kan ta för din utbytta produkt att nå dig variera. Om du returnerar dyrare varor kan du överväga att använda en spårbar frakttjänst eller köpa fraktförsäkring. Vi garanterar inte att vi kommer att ta emot din returnerade vara.

Återbetalningar

I det fall vi har krävt att varan/produkten returneras. När din retur har mottagits och inspekterats skickar vi ett e-postmeddelande till dig för att meddela att vi har tagit emot din returnerade vara.

Vi kommer också att meddela dig om godkännande eller avslag på din återbetalning. Om du blir godkänd kommer din återbetalning att behandlas och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på ditt kreditkort eller din ursprungliga betalningsmetod, inom ett visst antal dagar.

Försenade eller saknade återbetalningar Om du inte har fått någon återbetalning ännu, kontrollera först ditt bankkonto igen. Kontakta sedan ditt kreditkortsföretag, det kan ta lite tid innan din återbetalning publiceras officiellt. Kontakta sedan din bank.

Det är ofta en viss handläggningstid innan en återbetalning bokförs. Om du har gjort allt detta och du fortfarande inte har fått din återbetalning ännu, kontakta oss på

info@bestpepper.se

Gåvor

Om varan markerades som en gåva när den köptes och skickades direkt till dig, får du en gåvokredit för värdet av din retur. När den returnerade varan har tagits emot skickas ett presentkort till dig. Om varan inte var markerad som en gåva när den köptes, eller om gåvogivaren fick beställningen skickad till sig själv för att ge till dig senare, skickar vi en återbetalning till gåvogivaren och de kommer att få reda på din retur.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss på info@bestpepper.se för frågor relaterade till återbetalningar och returer.

Delights By Alex AB, 559319-9697, Affiliate Program Användarvillkor

Överenskommelse

Genom att registrera dig som Affiliate i Delights By Alex AB, 559319-9697,  Affiliate Program (“Program”) samtycker du till att vara bunden av följande villkor (“Användarvillkor”). Delights By Alex AB, 559319-9697, förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra användarvillkoren från tid till annan utan föregående meddelande. Alla nya funktioner som utökar eller förbättrar det nuvarande programmet, inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser, ska omfattas av användarvillkoren. Fortsatt användning av programmet efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar. Brott mot något av villkoren nedan kommer att leda till att ditt konto sägs upp och att eventuella utestående provisionsbetalningar för affiliate som tjänats in under överträdelsen förverkas. Du samtycker till att använda affiliateprogrammet på egen risk.

Account Terms

  • Du måste vara 18 år eller äldre för att ta del av detta program.
  • Du måste vara bosatt i Europa för att kunna vara en affiliate.
  • Du måste vara en människa. Konton registrerade av “bots” eller andra automatiserade metoder är ej tillåtna.
  • Du måste ange ditt juridiska fullständiga namn, en giltig e-postadress och all annan information som efterfrågas för att slutföra registreringsprocessen.
  • Dina inloggningsuppgifter får bara användas av dig själv. Det är inte tillåtet att dela inloggningsuppgifterna med andra personer.
  • Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och lösenord. Delights By Alex AB, 559319-9697, kan inte och kommer inte att hållas ansvarig för någon förlust eller skada orsakad av din underlåtenhet att följa denna säkerhetsförpliktelse.
  • Du är ansvarig för allt innehåll som publiceras och all aktivitet som sker på ditt konto.
  • En person eller juridisk person får inte ha mer än ett konto.
  • Du får inte använda Affiliate-programmet för något olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusivemen inte begränsat till upphovsrättslagar).
  • Du får inte använda Affiliate-programmet för att tjäna pengar på egen hand genom Delights By Alex AB, 559319-9697,produktkonton.

Länkar/grafik på din webbplats, i dina e-postmeddelanden eller annan kommunikation.

När du har registrerat dig för affiliateprogrammet kommer du att tilldelas en unik affiliatekod. Du har tillåtelse att placera länkar, banners eller annan grafik som vi tillhandahåller med din Affiliate-kod på din webbplats, i dina e-postmeddelanden eller i annan kommunikation. Vi kommer att förse dig med riktlinjer, länkstilar och grafiska konstverk att använda för att länka till Delights By Alex AB, 559319-9697,. Vi kan ändra designen på konstverket när som helst utan förvarning, men vi kommer inte att ändra dimensionerna på bilderna utan ordentligt meddelande. För att möjliggöra korrekt spårning, rapportering och ackumulering av remissavgifter kommer vi att förse dig med speciella länkformat som ska användas i alla länkar mellan din webbplats och Delights By Alex AB, 559319-9697,. Du måste se till att var och en av länkarna mellan din webbplats och Delights By Alex AB, 559319-9697, använder sådana speciella länkformat korrekt. Länkar till Delights By Alex AB, 559319-9697, placerade på din webbplats i enlighet med detta avtal och som korrekt använder sådana speciella länkformat kallas “Speciallänkar”. Du kommer endast att tjäna hänvisningsavgifter för försäljning på en Delights By Alex AB, 559319-9697, produkt som sker direkt via speciallänkar; vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig med avseende på eventuella misslyckanden av dig eller någon du hänvisar till använder speciallänkar eller felaktigt anger din affiliatekod, inklusive i den mån ett sådant fel kan resultera i någon minskning av belopp som annars skulle betalas till dig i enlighet med detta avtal. Affiliate-länkar bör peka till sidan för produkten som marknadsförs.

Remissavgifter/provisioner och betalning

För att en produktförsäljning ska vara berättigad till en hänvisningsprovision måste kunden klicka på en speciallänk från din webbplats, e-post eller annan kommunikation till Delights By Alex AB, 559319-9697, och slutföra en beställning av en produkt under denna tid. session. Vi kommer endast att betala provision på länkar som automatiskt spåras och rapporteras av våra system. Vi kommer inte att betala provision om någon säger att de har köpt eller någon säger att de har angett en hänvisningskod om den inte spårades av vårt system. Vi kan endast betala provision på affärer som genererats genom korrekt formaterade speciallänkar som spårades automatiskt av våra system. Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera provisioner som tjänats in genom bedrägliga, olagliga eller alltför aggressiva, tvivelaktiga försäljnings- eller marknadsföringsmetoder. Betalningar börjar först när du har tjänat mer än 20 EURO i affiliate-inkomst. Om ditt affiliatekonto aldrig överskrider tröskeln på 20 EURO, kommer dina provisioner inte att realiseras eller betalas ut. Vi är endast ansvariga för betalningskonton som har passerat tröskeln på 20 EURO.

Identifiera dig själv som en Delights Av Alex AB, 559319-9697 Affiliate

Du får inte utfärda något pressmeddelande med avseende på detta avtal eller ditt deltagande i programmet; sådan åtgärd kan leda till att du avslutas från programmet. Dessutom får du inte på något sätt förvränga eller försköna relationen mellan oss och dig, säga att du utvecklar våra produkter, säga att du är en del av Delights By Alex AB, 559319-9697, eller uttrycka eller antyda någon relation eller anknytning mellan oss och du eller någon annan person eller enhet utom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal (inklusive genom att uttrycka eller antyda att vi stödjer, sponsrar, stödjer eller bidrar med pengar till någon välgörenhet eller annan sak). Du får inte köpa produkter via dina affiliate-länkar för eget bruk. Sådana köp kan resultera (efter eget gottfinnande) i att hänvisningsavgifter undanhålls och/eller att detta avtal sägs upp.

Betalningsplan

Så länge din nuvarande affiliate-inkomst är över 20 EURO, får du betalt varje månad. Om du inte har intjänat 20 EURO sedan din senaste betalning, betalar vi dig följande månad efter att du har passerat tröskeln.

Kunddefinition

Kunder som köper produkter genom detta program kommer att anses vara våra kunder. Följaktligen kommer alla våra regler, policyer och operativa procedurer rörande kundorder, kundservice och produktförsäljning att gälla för dessa kunder. Vi kan ändra våra policyer och operativa rutiner när som helst. Till exempel kommer vi att fastställa priserna som ska tas ut för produkter som säljs under detta program i enlighet med våra egna prispolicyer. Produktpriser och tillgänglighet kan variera från tid till annan. Eftersom prisändringar kan påverka produkter som du har listat på din webbplats, bör du inte visa produktpriser på din webbplats. Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att presentera korrekt information, men vi kan inte garantera tillgängligheten eller priset för någon viss produkt.

Ditt ansvar

Du kommer att vara ensam ansvarig för utvecklingen, driften och underhållet av din webbplats och för allt material som visas på din webbplats. Till exempel kommer du att vara ensam ansvarig för: – Den tekniska driften av din webbplats och all relaterad utrustning – Att säkerställa att särskilda länkar visas på din webbplats inte bryter mot något avtal mellan dig och någon tredje part (inklusive utan begränsning eventuella begränsningar eller krav som ställs på dig av en tredje part som är värd för din webbplats) – Noggrannheten, sanningen och lämpligheten hos material som publicerats på din webbplats (inklusive bland annat allt produktrelaterat material och all information du inkluderar inom eller associerar med speciallänkar) – Se till att material som publiceras på din webbplats inte kränker eller gör intrång i tredje parts rättigheter (inklusive till exempel upphovsrätt, varumärken, integritet eller andra personliga eller äganderätter) – Se till att material som publiceras på din webbplats inte är ärekränkande eller på annat sätt olagligt – Se till att din webbplats korrekt och adekvat avslöjar, antingen genom en integritetspolicy eller på annat sätt, hur du samlar in, använder, lagrar och avslöjar data som samlats in från besökare, inklusive, i tillämpliga fall, att tredje part (inklusive annonsörer) kan visa innehåll och/eller annonser och samla in information direkt från besökare och kan placera eller känna igen cookies på besökarnas webbläsare.

Efterlevnad av lagar

Som ett villkor för ditt deltagande i programmet samtycker du till att när du är en programdeltagare kommer du att följa alla lagar, förordningar, regler, förordningar, order, licenser, tillstånd, domar, beslut eller andra krav från någon statlig myndighet som har jurisdiktion över dig, oavsett om dessa lagar, etc. nu är i kraft eller senare träder i kraft under den tid du är en programdeltagare. Utan att begränsa ovanstående skyldighet samtycker du till att du som ett villkor för ditt deltagande i programmet kommer att följa alla tillämpliga lagar (federala, statliga eller på annat sätt) som styr marknadsföring av e-post, inklusive utan begränsning, CAN-SPAM Act från 2003 och alla andra lagar mot skräppost.

Avtalets och programmets löptid

Avtalets giltighetstid börjar när vi godkänner din programansökan och upphör när den sägs upp av någon av parterna. Antingen du eller vi kan säga upp detta avtal när som helst, med eller utan anledning, genom att ge den andra parten skriftligt meddelande om uppsägning. Vid uppsägning av detta avtal av någon anledning kommer du omedelbart att upphöra med användningen av, och ta bort från din webbplats, alla länkar till https://bestpeppar.se, och alla våra varumärken, klädsel och logotyper, och allt annat material tillhandahålls av eller på uppdrag av oss till dig i enlighet med detta eller i samband med programmet. Delights By Alex AB, 559319-9697, förbehåller sig rätten att avsluta programmet när som helst. När programmet avslutas kommer Delights By Alex AB, 559319-9697, betala eventuella utestående intäkter som samlats in över 20 EURO.

Uppsägning

Delights By Alex AB, 559319-9697, har, efter eget gottfinnande, rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av Programmet, eller någon annan Delights By Alex AB, 559319-9697, tjänst , av någon anledning när som helst. En sådan uppsägning av tjänsten kommer att resultera i avaktivering eller radering av ditt konto eller din åtkomst till ditt konto, och förverkande och upphävande av alla potentiella eller att betala provisioner på ditt konto om de tjänats in genom bedrägliga, olagliga eller alltför aggressiva, tvivelaktiga försäljnings- eller marknadsföringsmetoder. Delights By Alex AB, 559319-9697, förbehåller sig rätten att när som helst vägra service till någon av vilken anledning som helst.

Parternas förhållande

Du och vi är oberoende entreprenörer, och ingenting i detta avtal kommer att skapa något partnerskap, joint venture, agentur, franchiseavtal, säljare eller anställningsförhållande mellan parterna. Du kommer inte att ha någon behörighet att lämna eller acceptera några erbjudanden eller utfästelser å våra vägnar. Du kommer inte att göra några uttalanden, vare sig på din webbplats eller på annat sätt, som rimligen skulle motsäga något i detta avsnitt.

Ansvarsbegränsningar

Vi kommer inte att hållas ansvariga för indirekta, speciella eller följdskador (eller förlust av intäkter, vinster eller data) som uppstår i samband med detta avtal eller programmet, även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador. Vidare kommer vårt sammanlagda ansvar som uppstår med avseende på detta avtal och programmet inte att överstiga de totala hänvisningsavgifterna som betalas eller ska betalas till dig enligt detta avtal.

Friskrivningsklausuler

Vi lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser med avseende på programmet eller några produkter som säljs genom programmet (inklusive, utan begränsning, garantier om lämplighet, säljbarhet, icke-intrång eller några underförstådda garantier som härrör från en prestanda, affär eller handelsanvändning). Dessutom gör vi inga utfästelser om att driften av Delights By Alex AB, 559319-9697, kommer att vara oavbruten eller felfri, och vi kommer inte att hållas ansvariga för konsekvenserna av eventuella avbrott eller fel.

Oberoende utredning

DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL OCH GODKÄNNER ALLA DESS VILLKOR. DU FÖRSTÅR ATT VI NÄR SOM HELST (DIREKT ELLER INDIREKT) KAN BEHÖRA KUNDHÄNVISNINGAR PÅ VILLKOR SOM KAN SKILJA FRÅN DE SOM FINNS I DETTA AVTAL ELLER DRIFT WEBBPLATSER SOM LIKNAR DIN ELLER KONKURRENT. DU HAR SJÄLVSTÄNDIGT UTVÄRDERAT ÖNSKLIGHETEN ATT DELTA I PROGRAMMET OCH LITAR INTE PÅ NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER UTTALANDE ANNAT ÄN SOM ANGÅR I DETTA AVTAL.

Skiljedom

Varje tvist som på något sätt relaterar till detta avtal (inklusive eventuella faktiska eller påstådda brott mot detta), alla transaktioner eller aktiviteter under detta avtal eller din relation med oss ​​eller något av våra dotterbolag ska underkastas konfidentiell skiljedom, förutom att, i den mån du på något sätt har kränkt eller hotat att kränka våra immateriella rättigheter, kan vi söka föreläggande eller annan lämplig lättnad i någon statlig eller federal domstol (och du samtycker till icke-exklusiv jurisdiktion och plats i sådana domstolar) eller någon annan domstol med behörig jurisdiktion . Skiljeförfarande enligt detta avtal ska genomföras enligt de regler som då gäller för American Arbitration Association. Skiljemannens avgörande ska vara bindande och kan föras in som en dom i valfri domstol med behörig jurisdiktion. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska inget skiljedomsförfarande enligt detta avtal förenas med ett skiljeförfarande som involverar någon annan part som omfattas av detta avtal, vare sig genom gruppskiljeförfarande eller på annat sätt.

Diverse

Detta avtal kommer att styras av lagarna i varje enskilt land inom EU, utan hänvisning till regler som styr val av lagar. Du får inte överlåta detta avtal, enligt lag eller på annat sätt, utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Med förbehåll för den begränsningen kommer detta avtal att vara bindande för, gälla till förmån för och vara verkställbart mot parterna och deras respektive efterträdare och överlåtare. Vår underlåtenhet att genomdriva ditt strikta genomförande av någon bestämmelse i detta avtal kommer inte att utgöra ett avstående från vår rätt att senare genomdriva en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse i detta avtal. Att Delights By Alex AB, 559319-9697 inte utövar eller upprätthåller någon rättighet eller bestämmelse i användarvillkoren, ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse. Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan dig och Delights By Alex AB, 559319-9697, och styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Delights By Alex AB, 559319-9697, (inklusive men inte begränsat till eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).